Záujmové útvary pre deti, mládež a dospelých do 30 rokov

Mládežnícky parlament

príprava a realizácia aktivít pre mládež, tréning organizačných zručností, spolupráca so samosprávou, mládežnícka politika

 • vedúci: Klaudia Kitzová
 • mentor: Bc. Janka Koreňová
 • veková kategória: mládež 14 - 20 roční
 • miesto: CVČ

Batida - bubenícky

výuka hry na bicie- brazílske bubny a perkusie, účinkovanie v hudobnej skupine

 • vedúci: Matej Kojš
 • veková kategória: dospelí do 30 rokov
 • miesto: CVČ
 • rozvrh: podľa potreby

  Klub CVČ

Prihlásení účastníci si spolu s vedúcim môžu naplánovať svoje činnosti na začiatku šk.roku podľa ich záujmov.
Činnosti sú prispôsobené rôznym aktivitám, ktoré sú zamerané na praktické zručnosti, ako sú: šitie, tvorenie z rôznych prírodných aj odpadových materiálov, ktoré sa dajú využiť na dekoračné účely.
Zároveň tento klub CVČ dáva priestor, aj možnosť týmto mladým sa zabaviť prostredníctvom hudby a tanca podľa ich vlastného výberu.

 • vedúci: Bc. Janka Koreňová
 • veková kategória: študenti SOŠ Svit
 • miesto: klubovňa CVČ
 • rozvrh: štvrtok 12,00 - 14,00 hod.

Detské centrum Gombíček - dočasne neaktívny

 • vedúci: Andrea Michliková, Bc. Janka Koreňová
 • veková kategória: 0.-6. rokov
 • miesto: klubovňa CVČ
 • rozvrh: utorok , štvrtok 10,00 - 12,00 hod.