Záujmové útvary pre deti, mládež a dospelých do 30 rokov

Mládežnícky parlament

príprava a realizácia aktivít pre mládež, tréning organizačných zručností, spolupráca so samosprávou, mládežnícka politika

  • vedúci: Klaudia Kitzová
  • mentor: Bc. Janka Koreňová
  • veková kategória: mládež 14 - 20 roční
  • miesto: CVČ

Batida - bubenícky

výuka hry na bicie- brazílske bubny a perkusie, účinkovanie v hudobnej skupine

  • vedúci: Matej Kojš
  • veková kategória: dospelí do 30 rokov
  • miesto: CVČ
  • rozvrh: podľa potreby