Športové záujmové útvary

Basketbal mini

ozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností v pohybových hrách

 • tréner: Michaela Drobná

 • veková kategória:

 • miesto: telocvičňa SŠ Mierová, ISKRA ARÉNA

Basketbalová prípravka ZŠ chlapci, dievčatá

rozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností v pohybových hrách

 • tréner: Michaela Drobná

 • veková kategória: 1. - 4. ročník ZŠ

 • miesto: telocvičňa  SŠ Mierová, ISKRA ARÉNA

Basketbal žiaci

osvojenie si basketbalových zručností, všeobecná a špeciálna telesná príprava, herné činnosti jednotlivca, založenie a úspešné zakončenie rýchleho protiútoku, účasť na turnajoch

 • trénerka: Michaela Drobná

 • veková kategória: 5. - 6. ročník ZŠ

 • miesto: Iskra Aréna, telocvičňa ZŠ Mierová

Basketbal starší žiaci, kadeti

osvojiť si basketbalové zručnosti, všeobecná a špeciálna telesná príprava, herné činnosti jednotlivca, účasť na turnajoch

 • tréner: Mgr. Vladimír Ivan

 • veková kategória: 9. ročník ZŠ, mládež

 • miesto: Iskra Aréna, SŠ Mierová

Plavecký - prípravka

základný plavecký výcvik

 • trénerka: Mgr. Silvia Karabínová

 • veková kategória: 5 - 6 roční MŠ, 1. ročník ZŠ

 • miesto: plaváreň Svit

 • rozvrh: streda, štvrtok 16,00 - 17,30 hod.


Plavecký začiatočníci

osvojenie základných plaveckých štýlov - kraul, znak, prsia

 • tréner: Mgr. Silvia Karabínová

 • veková kategória: od 2. ročníka ZŠ

 • miesto: plaváreň Svit

 • rozvrh: utorok 14,00 - 16,00; streda 15,00 - 16,30 hod. 

Plavecký II pokročilí

 • tréner: Mgr. Silvia Karabínová
 • veková kategória: od 2. ročníka ZŠ
 • miesto: plaváreň Svit
 • rozvrh: štvrtok 14,30 - 16,00Futbal - prípravka

nácvik a zdokonaľovanie herných činností; všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch

 • tréner: Ing. Ľuboslav Habiňák

 • veková kategória: 2. - 4. ročník ZŠ

 • miesto: futbalový štadión (do 30.10.) telocvičňa pri CVČ

 • rozvrh: pondelok, piatok 16,00 - 17,30

Futbal mladší žiaci

nácvik a zdokonaľovanie herných činností; všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch

 • tréner: Dušan Kačica, Ing. Ľuboslav Habiňák

 • veková kategória: 4. - 6. ročník ZŠ

 • miesto: futbalový štadión (do 30.10.) telocvičňa ZŠ Komenského

 • rozvrh: pondelok, utorok, štvrtok 16,30 - 18,00

Futbal starší žiaci

nácvik a zdokonaľovanie herných činností, všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch

 • vedúci: kpt. Ing. Rastislav Medvec

 • veková kategória: 7. - 8. ročník ZŠ

 • miesto: futbalový štadión (do 30.10.) telocvičňa ZŠ Komenského

 • rozvrh: pondelok, streda, piatok 16,30 - 18,00

Hokejbal - U10

rozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností v pohybový hrách, účasť na turnajoch

 • tréner: Roman Sopko

 • veková kategória: 1. - 2. ročník ZŠ

 • miesto: telocvičňa pri CVČ, hokejbalové ihrisko pri Mladosti

 • rozvrh: utorok 14,00 - 15,00 štvrtok 14,00 - 15,30

Hokejbal - U13

všeobecná a špeciálna telesná príprava, všestranný rozvoj pohybových schopností, nácvik herných činností, účasť na turnajoch

 • tréner: Roman Sopko

 • veková kategória: 3. - 4. ročník ZŠ

 • miesto: telocvičňa pri CVČ, hokejbalové ihrisko pri Mladosti

 • rozvrh: utorok 16,00 - 16,30 h. štvrtok 16,00 - 17,30

Tenis I.

všeobecná a špeciálna telesná príprava, nácvik a zdokonaľovanie tenisových zručností, účasť na turnajoch

 • tréner: Štefan Joppa

 • veková kategória: 2. - 8. ročník ZŠ

 • miesto: tenisové kurty (do 15.10.) Spolcentrum - tenisová hala

 • rozvrh: utorok, štvrtok 15,30 - 17,00 - tenisové kurty - letné obdobie
               štvrtok, piatok 15,30 - 17,00 - Spolcentrum - zimné obdobie
               sobota 11,00 - 13,00

Tenis II.

základný nácvik a zdokonaľovanie tenisových zručností, všeobecná a špeciálna telesná príprava

 • tréner: Ing. Jozef Bednárik

 • veková kategória: 2. až 8. ročník ZŠ

 • miesto: telocvičňa pri CVČ

 • rozvrh: štvrtok 17,30 - 19,00       sobota 11,00 - 13,00

Zjazdové lyžovanie

všeobecná a špeciálna telesná príprava, všestranný telesný rozvoj, kondičná príprava, príprava na snehu, účasť na súťažiach

 • tréner: Mgr. Erik Stenchlák

 • veková kategória: 3 .- 7. roč. ZŠ

 • miesto: telocvičňa pri CVČ

 • rozvrh: pondelok,  17,00 - 18,30     
               sobota 8,00 - 11,00 hod.

Gymnastika - prípravka

rozvoj pohybových a koordinačných schopností, základy športovej gymnastiky

 • trénerka: Mgr. Iveta Kukurová, Bc. Janka Koreňová

 • veková kategória: 5 až 6 ročné deti MŠ, 1. - 2. ročník ZŠ

 • miesto: telocvičňa pri CVČ

 • rozvrh: pondelok 15,30 - 17,00     streda 14,30 - 15,30

Lukostreľba

špeciálna telesná príprava, nácvik a zdokonaľovanie lukostreleckých zručností, účasť na turnajoch, tréning integrovaných žiakov

 • tréner: Ivan Šimo

 • veková kategória: 1. - 9. ročník ZŠ, SŠ

 • miesto: telocvičňa pri CVČ

 • rozvrh: streda 15,00 - 17,00 piatok 17,00 - 18,30
               sobota 13,00 - 15,00

Judo / Mini Judo

špeciálna telesná príprava, koordinácia pohybov, obratnosť, rýchlosť, postreh, správny telesný a duševný vývoj detí, základy sebaobrany, účasť na turnajoch, integrácia detí

 • tréner: Mgr. Silvia Sedláčková
 • veková kategória: 4 - 7 rokov - Mini Judo
                                 8 - 18 rokov - Judo
 • miesto: telocvičňa ZŠ Komenského
 • rozvrh: pondelok, streda 16,30 - 17,30 a od 17,30 - 19,00; piatok 16,30 - 18,00