Prírodovedné záujmové útvary


Rybársky

športový lov rýb na udicu, výroba plavákov a mušiek, poznávanie a ochrana prírody

  • vedúci: Peter Mazúr, Mgr. Ján Zoričák
  • veková kategória: 3. - 9. roč. ZŠ, SŠ
  • miesto: Rybársky dom, Svit
  • rozvrh: pondelok, štvrtok ... 16,00 - 18,00

Prechádzky prírodou

poznávanie prírody, pozorovanie fauny a flóry, ochrana prírody, projektové vzdelávanie

  • vedúci: RNDr. Danica Božová
  • veková kategória: žiaci, žiačky 2.- 9. roč. ZŠ
  • miesto: Spojená škola Mierová Svit
  • rozvrh: podľa potreby