Prírodovedné záujmové útvary


Rybársky

športový lov rýb na udicu, výroba plavákov a mušiek, poznávanie a ochrana prírody

  • vedúci: Peter Mazúr, Mgr. Ján Zoričák
  • veková kategória: 3. - 9. roč. ZŠ, SŠ
  • miesto: Rybársky dom, Svit
  • rozvrh: pondelok, štvrtok ... 16,00 - 18,00             

Astronómia

  • vedúci: Matúš Rázga
  • veková kategória: 4. - 9. ročník ZŠ
  • miesto: CVČ klubovňa
  • rozvrh: podľa potreby