Prírodovedné záujmové útvary


Rybársky

športový lov rýb na udicu, výroba plavákov a mušiek, poznávanie a ochrana prírody

 • vedúci: Peter Mazúr, Mgr. Ján Zoričák
 • veková kategória: 3. - 9. roč. ZŠ, SŠ
 • miesto: Rybársky dom, Svit
 • rozvrh: pondelok, štvrtok ... 16,00 - 18,00

Prechádzky prírodou

poznávanie prírody, pozorovanie fauny a flóry, ochrana prírody, projektové vzdelávanie

 • vedúci: RNDr. Danica Božová
 • veková kategória: žiaci, žiačky 2.- 9. roč. ZŠ
 • miesto: CVČ
 • rozvrh: podľa potreby                  

Astronómia

 • vedúci: Matúš Rázga
 • veková kategória: 4. - 9. ročník ZŠ
 • miesto: CVČ klubovňa
 • rozvrh: podľa potreby