Kompletné novinky

🙂🍀🐞🐌🐜Ďakujeme všetkým účastníkom prechádzky v prírode v spolupráci mládežníkov z MP, CVČ a Jednoty dôchodcov. Hoci nás nebolo veľa, veríme, že sa stretneme znovu v máji pri ďalšej prechádzke v prírode. Vaše CVČ🍀🌞👪🌞

Záujem o Astronomický záujmový útvar môžete nahlásiť na tel.č. 052/7756764 mobil: 0905 511 980, prípadne vyplniť kontaktný formulár na webovej stránke CVČ.

😘👪🍀Krásne tvorivé sobotné popoludnie v CVČ vo Svite s ľuďmi, ktorí sa prišli potešiť výrobou vlastnoručne vytvorených jarných dekorácií.Účastníci boli rôznej vekovej kategórie od detí až po dôchodcov. Potešili nás nielen svojou účasťou, ale aj svojou kreatívnou prácou a krásnym výsledkom. Určite sa na všetkých Vás tešíme aj budúci mesiac.
...

POĎAKOVANIE ZA AKCIU,,Fašiangy v meste SVIT "
Centrum voľného času vo Svite, chce týmto srdečne poďakovať všetkým účastníkom akcie, ktorá sa konala vo Svite dňa 5.3.2019, pod záštitou mesta.
Ďakujeme za príležitosť spolupracovať s folklórnym súborom Jánošík senior a svitskej Dychovke. Bez ich pomoci a ochoty spolupracovať, by sme toto podujatie...

Centrum voľného času je mimoškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje neformálne vzdelávanie pre deti a mládež od 5 do 30 rokov. Prostredníctvom pestrej palety záujmových útvarov a požiadavok zo strany detí a rodičov, CVČ zabezpečuje tento šk. rok 24 záujmových útvarov s 272 členmi. Snažíme sa vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno -...

V sobotu 3.11.2018 sa v telocvični CVČ vo Svite uskutočnila ,,haloweenska párty".
Organizátormi boli mladí členovia z klubu CVČ vo Svite. Podujatie bolo určené pre deti aj dospelých.

😘😘⛸❄️👏Čo k tomu dodať?česť a veľká vďaka patrí všetkým účastníkom našej dnešnej spoločnej akcie s mládežníkmi pod vedením CVČ vo Svite. Plné klzisko krásnych masiek svedčilo o záujme Sviťanov, čo nás neskutočne teší.Na tvárach detí bolo vidno radosť a šťastie.Ďakujeme všetkým, čo nám boli nápomocní.😘
Už teraz pripravujeme pre Vás ďalšiu akciu pre všetky generácie, takže nechajte sa prekvapiť, všetko Vám včas dáme vedieť a tešíme sa na stretnutie s VAMI!
Vaše CVČ vo Svite a Mládežnícky parlament.🙂