Kompletné novinky

Centrum voľného času je mimoškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje neformálne vzdelávanie pre deti a mládež od 5 do 30 rokov. Prostredníctvom pestrej palety záujmových útvarov a požiadavok zo strany detí a rodičov, CVČ zabezpečuje tento šk. rok 24 záujmových útvarov s 272 členmi. Snažíme sa vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno -...

V sobotu 3.11.2018 sa v telocvični CVČ vo Svite uskutočnila ,,haloweenska párty".
Organizátormi boli mladí členovia z klubu CVČ vo Svite. Podujatie bolo určené pre deti aj dospelých.

Dňa 20.októbra 2018 sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov AMAVET-u v plastových modeloch v Nitre, kde sa zúčastnili aj naše deti z Centra voľného času Svit pod vedením p. Leopolda Klasa, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou nášho Centra.

Dňa 23.10.2018 od 14.00 hodiny sa v priestoroch CVČ vo Svite konala prednáška pre deti o včelách a ich produktoch. Pani včelárka Majka Ď. nám predviedla ako sa so včelami pracuje počas celého roka. Je j zaujímavosti boli prednesené skupine 46 detí z miestnych ŠKD vo Svite. Deti zaujala aj ukážkou výroby sviečok, vonných esencií do aromalámp, ktoré...

😘😘⛸❄️👏Čo k tomu dodať?česť a veľká vďaka patrí všetkým účastníkom našej dnešnej spoločnej akcie s mládežníkmi pod vedením CVČ vo Svite. Plné klzisko krásnych masiek svedčilo o záujme Sviťanov, čo nás neskutočne teší.Na tvárach detí bolo vidno radosť a šťastie.Ďakujeme všetkým, čo nám boli nápomocní.😘
Už teraz pripravujeme pre Vás ďalšiu akciu pre všetky generácie, takže nechajte sa prekvapiť, všetko Vám včas dáme vedieť a tešíme sa na stretnutie s VAMI!
Vaše CVČ vo Svite a Mládežnícky parlament.🙂