POĎAKOVANIE

04.05.2020

Ďakujeme Vám milí naši mládežníci z MP, aj milé kolegynky z Mestského úradu vo Svite, za Vašu pomoc a ochotu pri šití rúšok pre mesto Svit. Ste úžasní, veľká vďaka Vám.