Majstrovstvá SR žiakov AMAVET-u

04.11.2018

Dňa 20.októbra 2018 sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov AMAVET-u v plastových modeloch v Nitre, kde sa zúčastnili aj naše deti z Centra voľného času Svit pod vedením p. Leopolda Klasa, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou nášho Centra.

Chlapci prezentovali svoje modely, ktoré hodnotila odborná porota z celého Slovenska. Usilovná práca plastikových modelárov sa vyplatila. Vo svojich kategóriách získavali rôzne ocenenia a úspechy počas celého roka.

Najväčším úspechom je umiestnenie na Majstrovstvách Slovenskej republiky takto:

Cena Primátora mesta Nitra

1. Miesto: Sebastián Živčak ( Škoda Felícia) CVČ Svit
J 3 - civilné autá( nákladné, osobné) a motocykle

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov AMAVET-u
Žiaci starší ako 11 rokov

3.miesto: Filip Pacák ( P-51B) CVČ Svit
Ž1B - lietadlá ( všetky mierky)

1.miesto: Štefan Kollárik ( T-34-85) CVČ Svit
Ž2b - vojenská technika ( všetky mierky)

3.miesto: Samuel Kic ( Tiger I ) CVČ Svit
Ž2b - vojenská technika ( všetky mierky)
Ž3B- civilná technika ( kamióny, autá, traktory, motocy)

1. Miesto: Štefan Kollárik ( Trabant)
2. Miesto: Matej Heldák ( Pick - up )

Majstrom Slovenska sa stal Števko Kollárik, ktorý reprezentoval naše CVČ vo Svite. Patrí mu veľká vďaka za úspešné reprezentovanie CVČ vo Svite. Prajeme mu veľa šťastia, ako aj jeho kamarátom zo záujmového útvaru "Plastikoví modelári" vo Svite.