Deň otvorených dverí CVČ

06.06.2018

Prezentácia záujmového útvaru Plastikových modelárov, prostredníctvom priamych činností lepenia modelov lietadiel a áut

Prezentácia záujmového útvaru Kreško (kreatívny školák) v priamo prenose prezentácie rôznych činností, ktoré sa deti z tohto útvaru učili počas tohto šk. roka. Ide o nasledujúce činnosti:

  • Tvorenie z odpadového materiálu -papier, kartón, sklo, plast
  • Šitie drobných výrobkov na šijacom stroji
  • Varenie a pečenie v rúre v klubovni CVČ