Kultúrno-umelecké záujmové útvary


Výtvarný MŠ - Farbičky-Čarbičky

rozvoj výtvarného videnia, myslenia, predstavivosti, fantázie, netradičné
výtvarné techniky, spracovanie odpadového materiálu a vytváranie dekorácií a darčekov pri rôznych príležitostiach

  • vedúci: Bc. Janka Koreňová
  • veková kategória: 5 až 6 ročné deti
  • miesto: MŠ Pod Skalkou
  • rozvrh: štvrtok 14,30 - 15,30 hod.

Kreatívny školák - KreŠko

rozvoj výtvarného videnia, myslenia, predstavivosti, fantázie, netradičné
výtvarné techniky- servítková technika, spracovanie odpadového materiálu a
vytváranie dekorácií a darčekov pri rôznych príležitostiach, základy šitia,
aranžovanie, práca s drevom

  • vedúci: Bc. Janka Koreňová
  • veková kategória: 1. - 9. ročník ZŠ, SŠ
  • miesto: dielňa CVČ
  • rozvrh: streda 14,00 - 16,00 hod.