KONTAKT

Centrum voľného času Svit 
Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Email
cvc@svit.sk

Telefónne číslo
052/77 56 164, 052/78 75 133

Mobil
0905 511 980, 0908 985 844 

Riaditeľka: Andrea Michlíková
Vychovávateľka: Bc. Janka Koreňová

                      Kontaktný formulár: