Jazykové záujmové útvary


Anglický jazyk MŠ Mierová

základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku - blízke okolie, rozvoj aktívnej
slovnej zásoby

 • vedúci: Ing. Zuzana Skálová
 • veková kategória: 5 a 6 ročné deti
 • miesto: MŠ Mierová
 • rozvrh: pondelok 14,30 - 15,30 hod.

Anglický jazyk MŠ Školská

základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku - blízke okolie, rozvoj
aktívnej slovnej zásoby

 • vedúci: Ing. Zuzana Skálová
 • veková kategória: 5 a 6 ročné deti
 • miesto: MŠ Školská
 • rozvrh: utorok 14,30 - 15,30 hod.

Anglický jazyk ZŠ

základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku - blízke okolie, rozvoj
aktívnej slovnej zásoby

 • vedúci: Ing. Zuzana Skálová
 • veková kategória: 5-9 ročník ZŠ
 • miesto: klubovňa CVČ
 • rozvrh: utorok 15,30 - 17,00 hod.