Jazykové záujmové útvary


Anglický jazyk MŠ Mierová

základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku - blízke okolie, rozvoj aktívnej
slovnej zásoby

 • vedúci: Mgr. Alena Franeková
 • veková kategória: 5 a 6 ročné deti
 • miesto: MŠ Mierová
 • rozvrh: utorok 14,30 - 15,30 hod.

Anglický jazyk MŠ Školská-v školskom roku 2020/2021 sa neotvára

základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku - blízke okolie, rozvoj
aktívnej slovnej zásoby

 • vedúci:
 • veková kategória: 5 a 6 ročné deti 
 • miesto: MŠ Školská
 • rozvrh: 

Anglický jazyk ZŠ

základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku - blízke okolie, rozvoj
aktívnej slovnej zásoby

 • vedúci: Mgr. Andrea Kozubíková
 • veková kategória: 5-9 ročník ZŠ
 • miesto: klubovňa CVČ
 • rozvrh: štvrtok 15,15 - 16,45 hod.


Nemecký jazyk ZŠ

základy verbálnej komunikácie v nemeckom jazyku - blízke okolie, rozvoj aktívnej
slovnej zásoby

 • vedúci: Františka Kovalčíková
 • veková kategória: 1. - 9. ročník ZŠ
 • miesto: klubovňa CVČ
 • rozvrh: streda 15,00 - 17,00 hod.