Jazykové záujmové útvary


Anglický jazyk MŠ Mierová

základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku - blízke okolie, rozvoj aktívnej
slovnej zásoby

  • vedúci: Ing. Zuzana Skálová
  • veková kategória: 5 a 6 ročné deti
  • miesto: MŠ Mierová
  • rozvrh: streda 14,30 - 15,30 hod.

Anglický jazyk MŠ Školská

základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku - blízke okolie, rozvoj
aktívnej slovnej zásoby

  • vedúci: Ing. Zuzana Skálová
  • veková kategória: 5 a 6 ročné deti
  • miesto: MŠ Školská
  • rozvrh: utorok 14,30 - 15,30 hod.