Dokumenty - pre rodičov

Tu si môžete prezrieť a stiahnuť všetky dôležité dokumenty.

Prihláška na mestský letný tábor, vyhlásenie o bezinfekčnosti a pokyny

POTVRDENIE OD LEKÁRA JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ NIE SKÔR AKO 1 MESIAC PRED ZAČIATKOM TÁBORA!!!!!

Prihláška na mestský letný tábor, vyhlásenie o bezinfekčnostia a pokyny

POTVRDENIE OD LEKÁRA JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ NIE SKÔR AKO 1 MESIAC PRED ZAČIATKOM TÁBORA!!!!!

6.7. - 10.7. 2020

Prihláška na mestský letný tábor, vyhlásenie o bezinfekčnosti a pokyny

POTVRDENIE OD LEKÁRA JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ NIE SKÔR AKO 1 MESIAC PRED ZAČIATKOM TÁBORA!!!!!

13.7. - 17.7. 2020

Prihláška na mestský letný tábor, vyhlásenie o bezinfekčnosti a pokyny

POTVRDENIE OD LEKÁRA JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ NIE SKÔR AKO 1 MESIAC PRED ZAČIATKOM TÁBORA!!!!!

3.8. - 7.8. 2020

o prijatie do CVČ v šk. r. 2019/2020 - dieťa a žiak ZŠ s trvalým bydliskom vo Svite
o prijatie do CVČ v šk. r. 2019/2020 - dieťa a žiak ZŠ s trvalým bydliskom mimo Svitu

ŽIADOSŤ

o prijatie do CVČ v šk. r. 2019/2020 - pre študentov SŠ a VŠ

ŽIADOSŤ

o prijatie do CVČ v šk. r. 2019/2020 - pre dospelú osobu do 30 rokov s príjmom

Čestné vyhlásenie rodiča/žiaka 2019/2020

doniesť spolu so žiadosťou o prijatie do CVČ

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka

doniesť spolu so žiadosťou o prijatie do CVČ

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
podľa GDPR - oficiálny dokument CVČ

nie je nutné pri prihlasovaní