Dokumenty - pre rodičov

Tu si môžete prezrieť a stiahnuť všetky dôležité dokumenty.

Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti rodinného prostredia

Nesmie byť staršie ako 1 deň !!!
(Odovzdajte v deň nástupu dieťaťa do letného tábora !)

PRIHLÁŠKA do letného mestského tábora

Termín: 5. 8. - 9.8. 2019

PRIHLÁŠKA do letného mestského tábora

Termín: 8. 7. - 12.7. 2019

PRIHLÁŠKA do letného mestského tábora

Termín: 15. 7. - 19.7. 2019

Správa o činnosti, výchovný program 2018/2019

Žiadosť o prijatie do CVČ 

dieťa a žiak ZŠ s trvalým bydliskom vo Svite

Žiadosť o prijatie do CVČ
dieťa a žiak ZŠ s trvalým bydliskom mimo Svitu

Žiadosť o prijatie do CVČ

pre študentov SŠ a VŠ

Žiadosť o prijatie do CVČ
pre dospelú osobu do 30 rokov s príjmom

Čestné vyhlásenie rodiča / žiaka

doniesť spolu s žiadosťou o prijatie do CVČ

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka

doniesť spolu so žiadosťou o prijatie do CVČ 

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
podľa GDPR - oficiálny dokument CVČ

Všeobecné podmienky členstva v záujmových útvaroch CVČ vo Svite v šk. roku 2018/2019