2 % dane pre Nadáciu Chemosvit

Vážení rodičia, milí priatelia Centra voľného času vo Svite,

ak nie ste rozhodnutí komu darovať 2% dane, ponúkame Vám možnosť darovať Vaše 2 percentá Nadácii Chemosvit, s ktorou CVČ úzko spolupracuje. Nadácia každoročne podporuje činnosť mládežníckeho parlamentu, ktorý v CVČ pracuje ako klub a podieľa sa na organizovaní rôznych podujatí v meste Svit, zároveň mladí zmysluplne využívajú svoj voľný čas.

Ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ:

1.Do 15. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

  • 2% z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do priloženého Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) Nadácii Chemosvit. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budú o Vás vedieť, čo je naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste poukázali, nikdy neuvidia.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2021 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Daňové úrady následne prevedú Vaše 2% (3%) v prospech vybranej organizácie.

Ďakujeme!