Vitajte na našej stránke

OZNAMY

OZNAMUJEME VEDÚCIM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV, DEŤOM, ŽIAKOM, OSTATNÝM ČLENOM A RODIČOM, ŽE ROZHODNUTÍM MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR  ZO DŇA 11. OKTÓBRA 2020 SA S ÚČINNOSŤOU OD 12. OKTÓBRA 2020 DO ODVOLANIA MIMORIADNE PRERUŠUJE PREVÁDZKA CENTRA VOĽNÉHO ČASU.

PROSÍME RODIČOV, KTORÍ EŠTE NEUHRADILI POPLATKY V CVČ, ABY V ZÁUJME ZAISTENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA, ODLOŽILI NÁVŠTEVU CVČ NA NEURČITO. ŽIADNA INÁ MOŽNOSŤ, AKO PLATBA V HOTOVOSTI, NIE JE MOŽNÁ. AK BUDE CVČ PRE RODIČOV OPÄŤ OTVORENÉ, BUDE MOŽNÉ UHRÁDZAŤ POPLATKY. VČAS VÁM TO OZNÁMIME.

Pozvánky