Vitajte na našej stránke

Pozvánky

24.4. Enviromenálna aktivita v príprode pre družstvá zo ZŠ 

30.4. Ohrávanie májov spolu s RETRO majálesom pri Kolibe

DEŇ DETSKEJ RADOSTI VO SVITE

3.6. Olympiáda MŠ

12.6. Olympiáda Jednoty dôchodcov

DNI MESTA SVIT -  tvorivé aktivity pod vedením CVČ

10.8. Horal junior