Vitajte na našej stránke 

OZNAMY

PROSÍME VŠETKÝCH RODIČOV, KTORÍ ZAPÍSALI SVOJE DETI NA PLAVECKÝ ZÁUJMOVÝ ÚTVAR, ABY SI PRIŠLI PODAŤ DO CVČ PRIHLÁŠKY DO 29. 9. 2020. V PRÍPADE NEODOVZDANIA PRIHLÁŠKY POSUNIEME ICH REZERVÁCIU ĎALŠÍM ZÁUJEMCOM. 

ĎAKUJEME

Žiadame rodičov, 

ktorí prihlásili svoje deti na záujmový útvar plávanie, aby prišli do CVČ urýchlene odovzdať prihlášky. 

Oznamujeme že, 

záujmová činnosť začína po 1. októbri 2020, o presných termínoch budeme včas informovať na  web stránke CVČ aj prostredníctvom emailov.

CVČ vo Svite oznamuje, že plavecký záujmový útvar už máme plne obsadený.
ĎAKUJEME!


Vážení rodičia, študenti a priaznivci CVČ,

oznamujeme Vám, že práve prebieha prihlasovanie na činnosť
v záujmových útvaroch v školskom roku 2020/2021. Formuláre žiadostí
a súhlas so spracovaním osobných údajov sú zverejnené v záložke dokumenty, alebo je si ich možné vyzdvihnúť v tlačenej podobe v CVČ. Vyplnené tlačivá a podpísané obidvoma zákonnými zástupcami doručte do CVČ najneskôr do 16.9.2020. Akceptujeme aj oskenované tlačivá, doručené v elektronickej forme na adresu cvc@svit.sk. Centrum voľného času je prijímateľom vzdelávacích poukazov.

Pozvánky